(فرستنده : ناشناس)
اگه معرفت با مسیر طولانیش ایستگاه آخری داشته باشه ، تو آخرشی !
 
(فرستنده : ناشناس)
آن دوست که دیدنش بیاراید چشم
/ بی دیدنش از دیده نیاساید چشم / ما را ز برای دیدنش باید چشم / ور دوست نبینی به چه کار آید چشم .
 
(فرستنده : دلتنگ)
ما نه آنیم که در بازی تکراری این چرخ و فلک
/ هرکه از دیده ی مان رفت ز خاطر ببریم .
 
(فرستنده : ناشناس)
بهترین آرزوها را برایت دست فرشته ها سپرده ام
، نگاهت به آسمان باشد !
 
(فرستنده : احسان از قائمشهر)
و من هنوز عاشقم
، آنقدر که می توانم هر شب بدون آنکه خوابم بگیرد ، از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم و دست آخر همه را فراموش کنم !
 
(فرستنده : نیما فرهادی از اراک)
تویی آنکه بهانه ی فردایی
/ تویی آنکه سراسر عشق و شیدایی / منم آنکه برای تو میمیرم / نفس هم به خیال تو میگیرم .
 
(فرستنده : یلدا)
هرگز دنبال کسی نباشیم که بتونیم باهاش زندگی کنیم
، بلکه به دنبال کسی باشیم که نتونیم بدونش زندگی کنیم .
 
(فرستنده : محمدحسین سرداری از زرند)
دلمان که می گیرد
، تاوان لحظه هایی است که دل می بندیم .
 
(فرستنده : احسان از قائمشهر)
آمدم تا مست و مدهوشت کنم اما نشد
/ عاشقانه تکیه بر دوشت کنم اما نشد / آمدم تا از سر دلتنگی ام / گریه ی تلخی در آغوشت کنم اما نشد / نازنینم یاد تو هرگز نرفت از خاطرم / سعی کردم فراموشت کنم ، اما نشد .
 
(فرستنده : احسان از قائمشهر)
زندگی یه پل قدیمیه
، به این فکر نکن که اگه تنها ازش گذشتی دیرتر خراب میشه ، به این فکر کن که اگه افتادی یکی باشه که دستتو بگیره !